Meniu Închide

POCU lansează apelul competitiv „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19″

Ministerul Investitiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul competitiv „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19″, Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.9: „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.Sfarsitul primului paragraf

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis în data de 18 februarie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 18 martie 2021 ora 16.00.