Meniu Închide

POCU lansează apelurile competitive „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează ghidul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”, aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific O.S. 4.9 – Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, respectiv:
– apelul competitiv Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate;
– apelul competitiv Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II dedicat regiunii dezvoltate București-Ilfov.Sfarsitul primului paragraf

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis în data de 29 decembrie 2020 ora 16.00 şi se va închide în data de 15 ianuarie 2021 ora 16.00