Meniu Închide

POCU lansează ghidul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene , prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific O.S. 4.9 – „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.Sfarsitul primului paragraf

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis în data de 28 iunie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 28 iulie 2021 ora 16.00

  • Documente:

Ghidul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”
Ordin nr. 676/28.06.2021 de aprobare a Ghidului
Anexa 1 – Grilă CAE
Anexa 2 Grilă ETF1