Meniu Închide

POCU: Lista finală a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – Regiuni mai puțin dezvoltate”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul 726/6/12 „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – Regiuni mai puțin dezvoltate”.

Începând cu data de 7 iulie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în aceasta etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+în termenul precizat în cadrul notificarii privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS”.