Meniu Închide

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Program pilot pentru Sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte 864/6/21/ „Program pilot pentru Sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar”.
 
Începând cu data de 20 octombrie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.