Meniu Închide

POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul POCU/784/6/24/ „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la munca in străinătate – Regiuni mai puţin dezvoltate”

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/784/6/24/ Operațiune compozita OS 6.2, OS 6.3 – Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la munca in străinătate – Regiuni mai puţin dezvoltate.
 
Începând cu data de 03.02.2021, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de catre solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificarii privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.