Meniu Închide

POCU modifică ghidul „Stagii de practică pentru studenți”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum la ghidul „Stagii de practică pentru studenți”, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene, interimar nr. 972/2019 (apel 626).