Meniu Închide

POCU: Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, prelungită până pe 31 august 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum-ul la Ghidul solicitantului „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” – axa prioritară 5  „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în sistemul electronic MySMIS până la data de 31 august 2020, ora 16.00.