Meniu Închide

POCU publică ghidul „Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul non-competitiv „Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu”, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3&6.5&6.6.Sfarsitul primului paragraf

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 5 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 29 octombrie 2021, ora 16.00