Meniu Închide

POCU publică ghidul „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul non-competitiv„Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV”, Axa prioritară 6, Obiectivul Specific 6.3&6.5&6.6.Sfarsitul primului paragraf

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 22 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 05 noiembrie 2021, ora 16.00.