Meniu Închide

POCU: Solicitare clarificări în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 12 iunie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor 658/6/2 și 664/6/2 „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să raspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră ca o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.