Meniu Închide

POCU: Solicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Sprijin pentru salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgența decretată”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începand cu data de 18 mai 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte:

POCU/816/4/4 Reducerea numarului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice „Sprijin pentru salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretată” , pentru etapa conformității administrative și eligibilității.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ si sa raspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră ca o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de Evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii.