Meniu Închide

POCU: Solicitare de clarificări în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate – Regiuni mai puțin dezvoltate”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 16.12.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/784/6/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3 – Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate – Regiuni mai puțin dezvoltate, etapa evaluare tehnică și financiară.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul “Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU “.Sfarsitul primului paragraf

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.