Meniu Închide

POCU: Solicitări de clarificare pentru apelul „Competențe digitale pentru angajații din IMM”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 15.01.2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte 860/3/12- „Competențe digitale pentru angajații din IMM”.
 
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului, “Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificarea a conformității administrative şi a eligibilității.