Meniu Închide

POCU: Sunt relansate „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, relansează apelurile competitive „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, după cum urmează:

  • Apelul competitiv „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II” destinat regiunilor mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est și Sud-Muntenia;
  • Apelul competitiv „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II” destinat regiunii dezvoltate București – Ilfov.

Sfarsitul primului paragraf

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis în data de 5 martie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 5 aprilie 2021 ora 16.00