Meniu Închide

Publicare corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3

Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți, Obiectivele specifice: 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație; 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorității roma; 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență. Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv, modificarea duratei de implementare a proiectului şi clarificarea unor aspecte legate de activitățile sprijinite în cadrul apelului din Ghidul Solicitantului şi de posibilitatea decontării inclusiv a cheltuielilor efectuate anterior semnării contractului de finanțare și începerii implementării proiectulu