Meniu Închide

Solicitări de clarificare privind proiectele depuse în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU 626 – „Stagii de practică pentru studenți” – Regiuni mai puțin dezvoltate

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 23 martie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/626/6/13 „Stagii de practică pentru studenți” – Regiuni mai puțin dezvoltate.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară a proiectelor.