Meniu Închide

Solicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Stagii de practica pentru elevi”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 27 ianuarie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/633 – „Stagii de practica pentru elevi” –  Regiuni mai putin dezvoltate.

Solicitanții sunt rugați sa verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Poate fi solicitat un singur set de clarificări pentru verificarea tehnică și financiară.